Wejdź w synchronię z Ziemią

Walking in the air / Spacerując W Powietrzu

We’re walking in the air
We’re floating in the moonlit sky
The people far below are sleeping as we fly

Spacerujemy w powietrzu
Unosimy się na niebie skąpanym w blasku księżyca
Ludzie daleko w dole śpią gdy lecimy

I’m holding very tight
I’m riding in the midnight blue
I’m finding I can fly so high above with you

Kurczowo trzymam się
Jeżdżę na północnym błękicie
Przekonałam się, że mogę latać tak wysoko z tobą

Far across the world
The villages go by like trees
The rivers and the hills
The forests and the streams

Daleko wzdłuż świata
Wioski mijamy jak drzewa
Lasy i strumienie

Children gaze open mouth
Taken by surprise
Nobody down below believes their eyes

Dzieci widząc nas otwierają usta
Zaskoczone
W dole swym oczom nie wierzy nikt…

We’re surfing in the air
We’re swimming in the frozen sky
We’re drifting over icy
Mountains floating by

Suniemy w powietrzu
Płyniemy po zamarzniętym niebie
Dryfujemy nad zamarzniętymi
Górami płynąc

Suddenly swooping low on an ocean deep
Arousing of a mighty monster from its sleep

Nagle spadam w dół, w oceaniczną głębie
Zbudzając potężną bestię ze snu

We’re walking in the air
We’re floating in the midnight sky
And everyone who sees us greets us as we fly

Spacerujemy w powietrzu
Płyniemy po północnym niebie
I każdy kto nas zobaczy pozdrawia nas gdy lecimy

Możliwość komentowania jest wyłączona.