WOLNA LUDZKOŚĆ – WERYFIKACJA

WOLNA LUDZKOŚĆ – WERYFIKACJA – WYPOWIEDZ SIĘ

.

List od Joanny – słuchaczki Wolnej Ludzkości:

W kontekście całej zaistniałej sytuacji na WL  przesyłam ten e-mail właśnie do Was bezpośrednio :

– po pierwsze dlatego że do WL przyciągnął mnie  głównie  program Jaskinia Szamana, rezonując na wielu
poziomach jednocześnie, zaś Mikołaj jest  po prostu  fundamentalną częścią / rdzeniem  tego projektu… : )

– po drugie poczułam się osobiście wywołana do wyrażenia swojej opinii w zaistniałej sytuacji, bowiem jest ona
bardziej fundamentalna i symboliczna / archetypowa  niż się wydaje … : )

– po trzecie, bowiem uważam, mimo wszystko, że sytuacje / rzeczy  trzeba nazywać po imieniu, nie oceniając ich, a w tej
sytuacji wydaje się, że większość została zamieciona pod dywan  ( niewyjaśniona w transparentny sposób ), co mogłoby
sugerować pewne przyzwolenie na przestrzeni co do zaistniałej  sytuacji  ( „”   Uprowadzenia WL ”   na wielu poziomach / fraktalach )
z czym absolutnie nie mogę się zgodzić …   choć z drugiej strony nazywanie tego projektu WL  natychmiast prowokuje
sprawdzenie/ weryfikację   z  przestrzeni .. : )

Początkowo chciałam zamieścić go na forum WL, ale obecnie w  ”   tym bez-czasie”   jest chyba  nieco po czasie … : )
wiec przesyłam go bezpośrednio do zainteresowanych …  choć mam wrażenie, że w swojej  istocie absolutnie
aktualny  i  nieprzemijająco na czasie …

.

Postanowiłam zabrać ( a właściwie dać ) swój głos / wyraz w dyskusji na temat WL , głównie dlatego, że schizma, czy rozłam / rozejście się dwóch funkcjonujących dotąd obok siebie, ale całkowicie odmiennych poziomów świadomości jest bardziej fundamentalny i rozległy / fraktalny i wydarza się  na wielu poziomach jednocześnie  : osobiście uważam że cała sytuacja jest nie tylko fraktalna, ale również symboliczna : projekt Wolnej Ludzkości nie po raz pierwszy został przejęty
i  uprowadzony / zmanipulowany, dla mniej lub bardziej osobistej korzyści niewielkiej grupy osób/ istot  w kuluarowych rozgrywkach, niejasnych i niejawnych /
ukrytych dla większości zainteresowanych : dlatego PERSONALNIE NIE WYRAŻAM ZGODY NA  „PONOWNE’  KULUAROWE ROZGRYWANIE
NAS SAMYCH …  I  APELUJE DO WSZYSTKICH ABY JASNO WYRAŹILI NA  PRZESTRZENI  SWOJE ZDANIE  …

Wielu z nas zajmowało dotychczas dość neutralne pozycje obserwatora/ów i nie brało aktywnego udziału w rozgrywce / walce, która jako taka toczy się
niemal od niepamiętnych czasów …ale kiedy jesteśmy bezpośrednio konfrontowani z podobną sytuacją, za każdym razem dokonujemy wyboru ( mentalnie, emocjonalnie / uczuciowo, oraz poprzez działanie ) – dlatego uważam, że każdy powinien zabrać / dać głos w tej sprawie, nie czekać / oczekiwać, że sytuacja wyjaśni się sama lub ktoś inny podejmie działania w tej sprawie : właśnie taka postawa, zaprogramowana i wzmacniania przez Matrix, to postawa / świadomość zniewolona / ofiary która oddaje swoją
moc / głos innym ( sprawujący władzę / autorytetom ) i nie bierze odpowiedzialności za to, co jej się przydarza …

Oczywiście nie chodzi tutaj o emocjonalne oceny i osądy, czy walkę  ale o nazywanie rzeczy o po imieniu ( fundamentalna umiejętność rozróżniania ) i
nie zamiatanie tego rodzaju sytuacji pod dywan w absolutnie niejasnych i niejawnych, kuluarowych rozgrywkach ( zasłanianiem się prywatnym  trybem
sytuacji / relacji – prywatna sytuacja dotyczy jedynie tego,  kto z kim/ lub bez kogo umawia się na kawę, ale na pewno nie dotyczy już projektów
WL, zaś podział na prywatne i publiczne jest starym programem Matriksa, który często służył ukryciu wielu informacji / kontroli i manipulacji wiedza
oraz podziału na wtajemniczonych / adeptów wiedzy ezoterycznej oraz niewtajemniczonych / całej reszty „egzoterycznej” ciemnej masy … ) –
dlatego zachęcam wszystkich do wyrażenia swojego głosu w tej sprawie i zamanifestowania go fraktalnie na przestrzeni …

Tymczasem rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma odmiennymi rodzajami świadomości / istnienia jest bardziej  fundamentalny w swojej istocie, ale
jednocześnie bardzo subtelny i trudny do uchwycenia / zwerbalizowania, zwłaszcza z punktu widzenia 3 D / rzeczywistości trzeciego wymiaru :

– to nie tylko rozdźwięk pomiędzy przestrzenią / świadomością serca, a przestrzenią / świadomością umysłu ( w tak uproszczonej wersji jak
konflikt  :  czującego serca  oraz  logicznego i racjonalnego umysłu,  zamkniętego w dualnej grze przeciwieństw albo, albo ) ale też

– rozdźwięk pomiędzy świadomością / przestrzenią serca otwartą na innych / współpracę, uważną i współodczuwającą, obejmującą i akceptującą
(  nazywam tą orientację SERVE TO OTHERS / SŁUŻBY INNYM )  a świadomością / przestrzenią umysłu, skupioną głównie na sobie, narcystycznych rozważaniach i niekończących się ( niezwykle intelektualnych i porywających ) dialogach umysłu, własnych, docelowych korzyściach kosztem innych
i niekończących się grach kontroli i manipulacji / konkurencji (  orientację SERVE TO YOURSELF / SŁUŻBY SOBIE  )

– przede wszystkim jednak fundamentalnym podziałem pomiędzy świadomością Jedności ze Wszystkim co Istnieje / Źródłem, która jest możliwa jedynie
z poziomu serca ( organicznej ewolucji świadomości od Jedności do Wielości, oraz od Wielości do Jedności / nieograniczonego potencjału/lności i
możliwości / świadomości nadmiaru ) a  świadomością oddzieloną od Źródła  / Wszystkiego co istnieje, fragmentaryczną i oddzieloną / upadłą i  zamkniętą
na organiczną ewolucję, w rezultacie w znajdująca się w de-ewolucji  ( nieustannej walki o przetrwanie / świadomości niedoboru i braku … )

Oczywiście w miarę schodzenia na Ziemię coraz wyższych energii, jesteśmy świadkami manifestacji tego rozdźwięku na coraz bardziej subtelnych poziomach, zarówno w nas samych, jak i w innych, dlatego fundamentalne znaczenie ma oczyszczanie / praca ze świadomością na coraz głębszych poziomach tej schizmy / podziału …  Postrzegając z punktu widzenia Jedności, wszystko co nam się przydarza i czego jesteśmy świadkiem / uczestnikiem  : każda osoba, miejsce czy zdarzenie / sytuacja jest częścią nas
samych jako przejaw naszej Jaźni, inaczej po prostu nie przydarzyłaby się nam … Dlatego tym bardziej aktywnie i uważnie  musimy odnieść się do tej sytuacji podziału, bowiem w pewien sposób dotyczy ona nas samych, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym
jako Wolnej Ludzkości …

To fundamentalne „uprowadzenie/manipulacja/ uwiedzenie” umysłu w stosunku do serca dokonuje się na dość subtelnych poziomach, które wymagają
od nas coraz większych poziomów uważności i brania odpowiedzialności za wszystko, co się wydarza : obejmowania sercem coraz większej przestrzeni  /
fraktala na coraz wyższym poziomie … Nie chodzi o to, że druga strona  mówi nieprawdę, ale że z poziomu umysłu ma dostęp jedynie do częściowej
prawdy, lub że mówi jedynie część swojej prawdy ( ukrywając Całość dokonuje manipulacji i sprawuje kontrolę poprzez dostęp do ukrytej wiedzy ) mniej
lub bardziej świadomie w celu własnych korzyści ( które bierze się z poczucia oddzielenia / separacji, świadomości braku oraz konieczności nieustannej walki
o przetrwanie kosztem innych / ograniczonego dostępu do zasobów / informacji ) Dlatego podstawowym kryterium jest postawa bezinteresownej, całkowicie naturalnej służby innym / służenie Całości w Jedności  ze  Wszystkim co Istnieje, która wypływa wyłącznie z przestrzeni serca,  w przeciwieństwie do podzielonej, fragmentarycznej postawy umysłu skupionego wyłącznie na sobie zamkniętej, egoistycznej postawie nastawionej wyłącznie na funkcjonowanie kosztem innych / konkurencję i walkę …  Niestety
dość często w tzw. drodze do Nas Samych / Źródła w pewnym momencie dajemy się złapać/ zmanipulować / przejawić na poziomie, który  ja osobiście nazywam  złośliwym, mesjanistycznym narcyzmem Ego które owładnięte manią wielkości uzurpuje sobie prawo do Boskości / bycia Stwórcą, co z tego poziomu świadomości / istnienia zwykle kończy się katastrofą …

ZASADNICZE PYTANIE BRZMI : CZY  PO RAZ KOLEJNY WYRAŻAMY ZGODĘ / PRZYZWOLENIE NA PONOWNE UPROWADZENIE / MANIPULACJĘ  PROJEKTU  WOLNEJ LUDZKOŚCI, ZARÓWNO NA POZIOMIE SYMBOLICZNYM,  JEDNOSTKOWYM I ZBIOROWYM …

JA OSOBIŚCIE WYRAŻAM  SPRZECIW  I  NIE ZGADZAM SIĘ  NA PRZEJĘCIE / UPROWADZENIE  WL !!!
DLATEGO TYM BARDZIEJ   JESTEM  CIEKAWA  WASZYCH  OPINII  I KOMENTARZY W TEJ SPRAWIE  …

Joanna

 

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI !

Dodaj komentarz