REGUŁY I ZASADY SZKOŁY

KRÓCIKI  ZAMIESZCZONE  NA  TEJ  STRONIE  OKREŚLAJĄ  REGUŁY  I  ZASADY  SZKOŁY  NA  HONDRASKACH  W  SZCZYRKU

 

SZKOŁY    SZAMANA    SZAMANA    TAŃCUJĄCEGO  Z  WIATREM

SZKOŁY    SZAMANÓW    NA    HONDRASKACH    W  SZCZYRKU

 

REGUŁY  TE  SĄ  PROSTE  PRZEJRZYSTE  I  JASNO  OKREŚLONE

JEDNORAZOWE  ZAPOZNANIE  SIĘ  Z  TREŚCIĄ  NIE  GWARANTUJE  ZROZUMIENIA  PRZEKAZU

BĘDZIE  TO  WERYFIKOWANE  PRZY  EWENTUALNYM  ZGŁOSZENIU  SIĘ  KANDYDATA  NA  ADEPTA 

PRZED  PIERWSZĄ  PRZEZ NIEGO  WYBRANĄ  EDYCJĄ  SZKOŁY

TO  JEST  PIERWSZA  INICJACJA  KANDYDATA  NA  ADEPTA  DO  SZKOŁY

 

SZKOŁY    SZAMANA    SZAMANA    TAŃCUJĄCEGO  Z  WIATREM

SZKOŁY    SZAMANÓW    NA    HONDRASKACH    W  SZCZYRKU

 

 

OCZYWIŚCIE Z CZASEM POJAWIĄ SIĘ SKRÓCONE WERSJE PRZEKAZU

W POSTACI SŁOWA PISANEGO

ALE TO JESZCZE NIE JEST TEN CZAS

 

——————————————————————————————————————————————————————————

 

ILE BĘDZIECIE PŁACIĆ

Płatność za szkołę – według poniższej instrukcji na filmiku, jednak z powodu iż rozróżnienie płatności za szkołę i kosztów pobytu w szkole bywa dla niektórych dość trudne dlatego  Szaman pomaga to ogarnąć aby niepotrzebnie adepci nie generowali na przestrzeni nierównowagi.

Koszty szkoły, to znaczy koszt pobytu i wyżywienia przez 9 dni trwania szkoły to 855 zł, i jest to  minimalna kwota jaką adept obowiązany jest zapłacić za każdą szkołę.

Jeśli uważa, że Szamanowi jednak się jakaś zapłata należy za jego pracę to niech z uważnością posłucha poniższych krócików. ( jeden raz czasem nie wystarczy )

Obowiązuje to wszystkich Adeptów począwszy od maja 2015 roku. Jeśli chodzi zaś o Maj – to dla każdego Adepta Majem obowiązującym w rozliczeniach jest maj w roku w którym przyjeżdża pierwszy raz na szkołę, lub jeżeli wypada ona w maju to maj tą (szkołę) poprzedzający (do wyboru).

 

ILE BĘDZIECIE PŁACIĆ ( KRÓCIK ) poniżej

 

TRZEBA DOBRZE OBSERWOWAĆ ŻEBY WIEDZIEĆ Z KIM TAŃCOWAĆ 

” MIŁOŚĆ PRZYCHODZI NA KOŃCU ” część 1

 

” MIŁOŚĆ PRZYCHODZI NA KOŃCU ” część 2