SZKOŁA SZAMANÓW NA HONDRASKACH W SZCZYRKU

 

 

             5 MAJA 2013 ROKU W CZWARTYM TONIE BIAŁEGO SAMOISTNEGO WIATRU POWSTAŁA    

                                 SZKOŁA    SZAMANA    SZAMANA    TAŃCUJĄCEGO  Z  WIATREM    

                              ” SZKOŁA    SZAMANÓW    NA    HONDRASKACH    W    SZCZYRKU „

 

Szkoła powstała w wyniku naturalnego procesu dojrzewania, świadomości, gotowości, akceptacji i decyzji.

Najpierw pojawili się uczniowie, których było czterech.

Cztery to również ton Kinu dnia 5 maja 2013 roku

Czwarty dzień Fali Wichru / CAUAC / – Biały Samoistny Wiatr / SIŁA  ODNOWY

Cztery to ” Samoistny Ton Kształtu i Miary ” – SIŁA  WIZJI  I  CELU

PODSTAWA TO JEST  –  SOLIDNY FUNDAMENT URZECZYWISTNIENIA

 

———————————————————————————————————————————————————————–

 

ZOSTAŁY  USTALONE  REGUŁY  I  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY

ZOSTAŁ  USTALONY  PROGRAM  I  OKREŚLONE  ZOSTAŁY  TEMATY

WSZYSTKO  JEST  TUTAJ  PROSTE  I  PRZEJRZYSTE

TAK  ZOSTAŁO  USTALONE  NA  POCZĄTKU  I  BĘDZIE  TAK  DOPÓKI  SZKOŁA  BĘDZIE  FUNKCJONOWAĆ

 

NAUKA  W  SZKOLE  ZACZYNA  SIĘ  Z CHWILĄ  OTWARCIA  I  OGLĄDNIĘCIA  W  CAŁOŚCI  PIERWSZEGO  FILMU 

W  KAŻDEJ  CHWILI  ADEPT  MA  PRAWO  DO  REZYGNACJI  Z  DALSZEJ  NAUKI  BEZ  PONOSZENIE  JAKICHKOLWIEK  KONSEKWENCJI  NA  KTÓRYMKOLWIEK  Z    POZIOMÓW   PRZEJAWIENIA                           ISTOTY/ŚWIADOMOŚCI

TĄ  DECYZJĘ  MOŻNA  ZMIENIĆ TYLKO  JEDEN  RAZ

POTWIERDZENIEM  ZAPISANIA  SIĘ  DO  SZKOŁY  I  ROZPOCZĘCIA  NAUKI  JEST  UDZIAŁ

W  JEDNE  EDYCJI       SZKOŁY    SZAMANÓW    NA    HONDRASKACH    W  SZCZYRKU

 

 

KAŻDA  EDYCJA  SZKOŁY  TRWAĆ  BĘDZIE  7 DNI 

DODATKOWO  SĄ  JESZCZE  DWA  PEŁNE  DNI  –  SOBOTA  PIERWSZY  DZIEŃ  I  NIEDZIELA DZIEWIĄTY  DZIEŃ

PIERWSZY  I  DZIEWIĄTY  DZIEŃ  KAŻDEJ  EDYCJI  SZKOŁY  SĄ  CZASEM  NA PRZYJAZD I WYJAZD

UCZESTNICZYĆ  MOŻNA  WYŁĄCZNIE  W  CAŁEJ  SZKOLE  LUB  UCIEC  UISZCZAJĄC  NALEŻNOŚĆ  ZA  CAŁOŚĆ 

 

W  ROKU  2013  ODBĘDĄ  SIĘ  4  EDYCJE  SZKOŁY

PIERWSZA  EDYCJA  20 – 28  LIPIEC  2013

DRUGA  EDYCJA   3 – 11  LUB  10 – 18  SIERPIEŃ  ( termin zostanie potwierdzony do 25 maja )

TRZECIA  EDYCJA  14 – 22  WRZESIEŃ  2013 

CZWARTA  EDYCJA  12 – 20  PAŹDZIERNIK  2013

 

PONIŻEJ  ZNAJDUJĄ  SIĘ  KRÓCIKI  

DOKUMENTUJĄCE  MOMENT  POWSTANIA  SZKOŁY

OKREŚLAJĄCE  REGUŁY  I  ZASADY SZKOŁY

PRZEKAZUJĄCE  OBRAZ  WIELOWYMIAROWEJ  RZECZYWISTOŚCI  W  SPOSÓB  MOCNO  NIEKONWENCJONALNY

ZALECA  SIĘ  NIE  OGLĄDANIE  WIĘCEJ  NIŻ  JEDNEGO  BLOKU  JEDNOCZEŚNIE

 DLATEGO  FILMY  UMIESZCZONE  SĄ  TEŻ  W  BLOKACH  NA  PODSTRONACH

 

 

 

SZKOŁY    SZAMANA    SZAMANA    TAŃCUJĄCEGO  Z  WIATREM

SZKOŁY    SZAMANÓW    NA    HONDRASKACH    W  SZCZYRKU

 

 

 

” PIEŚŃ ”  JAK  SZAMAN  WYŚPIEWAŁ  SZKOŁĘ

 

TANIEC  PRZED  UTWORZENIEM  SZKOŁY  NA  HONDRASKACH  W  SZCZYRKU

UTWORZENIE  SZKOŁY  NA  HONDRASKACH  W  SZCZYRKU

PO  UTWORZENIU  SZKOŁY  NA  HONDRASKACH  W  SZCZYRKU

GDZIE  SZKOŁA  JEST