PRZEJAWIAJĄC SIĘ

CZAS NIELINIOWY STAJE SIĘ

DOJRZEWAJĄC W MIEJSCU

GDZIE PRZECHOWUJE SIĘ POTENCJAŁ

GDZIE PRZECHOWUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ

GDZIE PRZECHOWUJE SIĘ MIŁOŚĆ

 

PRZEJAWIA SIĘ W KOLORZE

RÓŻNORODNOŚCI ZDARZEŃ

NAPIĘCIU NIESPOTYKANYM

 

CZYSTOŚCI MYŚLI

KTÓRYCH JUŻ NIE MA

OTWARTOŚCI PRZESTRZENI 

DOSTĘPIE DO POTENCJAŁU

MANIFESTACJI …

” Z RUCHEM SŁOŃCA „

Ze wschodu na zachód z ruchem słońca

Z lewej na prawą i z prawej na lewą

Spoglądający przed siebie  twarzą w twarz

Na dwóch połowach stojący  patrzący razem

Głęboko w oczy zaglądający Duszy Świata

Taniec odwieczny podtrzymujący by trwać mógł

Śniący po liniach szeptu na widnokręgu zdarzeń

Rozumiejący przyczynę skutek i działanie

Zobaczą się na północnej stronie na bębnie grając

Wiadomym to od początku czas nieliniowy jest przecież

Obserwującym prawo działania przypomniawszy sobie

Aby zatańczyć razem  tańcujący z wiatrem

SZKOŁA NA HONDRASKACH

W  DNIU  5  MAJA  2013  ROKU  NA  HONDRASKACH  W  SZCZYRKU

UTWORZONA        ZOSTAŁA       NA  HONDRASKACH  W  SZCZYRKU

 

 

 

SZKOŁA    SZAMANA    SZAMANA    TAŃCUJĄCEGO    Z    WIATREM

 SZKOŁA    SZAMANÓW    NA    HONDRASKACH    W    SZCZYRKU

 

 

 

 

‚ Otwarcie SERCA i Nowy Świat ‚ warsztaty przejścia przez ucho igielne w Smolniku

.

Witajcie Dzieci Nowego Świata, swoim SERCEM wnoszące światło na Ziemię, poprzez SERCE transformujące i wznoszące świadomość swoją, wszystkich istot zamieszkujących Ziemię oraz naszego wszechświata.

.

 W Smolniku, Ziemia zabiła nowym rytmem, rytmem SERCA, które jest połączonym biciem SERC istot zamieszkujących Ziemię. To właśnie my jesteśmy SERCEM Ziemi, to właśnie od nas tu i teraz zależy jaki rytm będzie wybijało SERCE Ziemi. Ziemia nas zaprosiła, a my zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na to wezwanie. Bez oczekiwań i bez napięcia podążyliśmy za głosem SERCA.

To właśnie SERCE stało się centrum pracy dla naszych warsztatów w Smolniku i początkiem Nowego Świata. Na nowo odkryliśmy prawdę i doświadczyliśmy potencjału, który jest w każdym z nas. SERCE jest rdzeniem istoty, pozwala łączyć wszystkie gęstości i przejawić siebie w pełni. Jest łącznikiem który umożliwia permanentny kontakt z własną Jaźnią i Duchem. Można być rzec, że na nowo odkryliśmy centrum istoty, centrum przejawienia siebie głoszone wcześniej przez inne istoty o wysokiej świadomości jak chociażby Chrystus. To właśnie ta najprostsza, a zarazem najbardziej zmanipulowana prawda, na nowo zamanifestowała się w tym bez czasie, na koniec czasów.

Czytaj dalej

Wejdź w synchronię z Ziemią

Walking in the air / Spacerując W Powietrzu

We’re walking in the air
We’re floating in the moonlit sky
The people far below are sleeping as we fly

Spacerujemy w powietrzu
Unosimy się na niebie skąpanym w blasku księżyca
Ludzie daleko w dole śpią gdy lecimy

I’m holding very tight
I’m riding in the midnight blue
I’m finding I can fly so high above with you

Kurczowo trzymam się
Jeżdżę na północnym błękicie
Przekonałam się, że mogę latać tak wysoko z tobą

Far across the world
The villages go by like trees
The rivers and the hills
The forests and the streams

Daleko wzdłuż świata
Wioski mijamy jak drzewa
Lasy i strumienie

Children gaze open mouth
Taken by surprise
Nobody down below believes their eyes

Dzieci widząc nas otwierają usta
Zaskoczone
W dole swym oczom nie wierzy nikt…

We’re surfing in the air
We’re swimming in the frozen sky
We’re drifting over icy
Mountains floating by

Suniemy w powietrzu
Płyniemy po zamarzniętym niebie
Dryfujemy nad zamarzniętymi
Górami płynąc

Suddenly swooping low on an ocean deep
Arousing of a mighty monster from its sleep

Nagle spadam w dół, w oceaniczną głębie
Zbudzając potężną bestię ze snu

We’re walking in the air
We’re floating in the midnight sky
And everyone who sees us greets us as we fly

Spacerujemy w powietrzu
Płyniemy po północnym niebie
I każdy kto nas zobaczy pozdrawia nas gdy lecimy