‚ Otwarcie SERCA i Nowy Świat ‚ warsztaty przejścia przez ucho igielne w Smolniku

.

Witajcie Dzieci Nowego Świata, swoim SERCEM wnoszące światło na Ziemię, poprzez SERCE transformujące i wznoszące świadomość swoją, wszystkich istot zamieszkujących Ziemię oraz naszego wszechświata.

.

 W Smolniku, Ziemia zabiła nowym rytmem, rytmem SERCA, które jest połączonym biciem SERC istot zamieszkujących Ziemię. To właśnie my jesteśmy SERCEM Ziemi, to właśnie od nas tu i teraz zależy jaki rytm będzie wybijało SERCE Ziemi. Ziemia nas zaprosiła, a my zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na to wezwanie. Bez oczekiwań i bez napięcia podążyliśmy za głosem SERCA.

To właśnie SERCE stało się centrum pracy dla naszych warsztatów w Smolniku i początkiem Nowego Świata. Na nowo odkryliśmy prawdę i doświadczyliśmy potencjału, który jest w każdym z nas. SERCE jest rdzeniem istoty, pozwala łączyć wszystkie gęstości i przejawić siebie w pełni. Jest łącznikiem który umożliwia permanentny kontakt z własną Jaźnią i Duchem. Można być rzec, że na nowo odkryliśmy centrum istoty, centrum przejawienia siebie głoszone wcześniej przez inne istoty o wysokiej świadomości jak chociażby Chrystus. To właśnie ta najprostsza, a zarazem najbardziej zmanipulowana prawda, na nowo zamanifestowała się w tym bez czasie, na koniec czasów.

Jak ma się przejawić otwarcie SERCA?

Otwarcie SERCA jest to proces indywidualny, proces którego każdy z nas się uczy i który trudno opisać słowami. Otwarcie SERCA jest przejawianiem czucia oraz rozumienia w ośrodku SERCA, doświadczeniem jedności poprzez pełną synchronię czucia i umysłu. Synchronizacja ośrodka SERCA pozwala na pełne otwarcie się na siebie (kontakt ze swoją Jaźnią) oraz  przewodnictwo Duchowe. Jest to pełne zawierzenie woli Ducha, bez jakichkolwiek „warunków”, „ale” lub „oczekiwań”. Pełne otwarcie się na siebie (swoja Jaźń) oraz Ducha, otwiera nas jednocześnie na kontakt z innymi istotami, które jednocześnie są odzwierciedleniem nas samych. Otwarcie SERCA wymaga również zaakceptowanie siebie, wraz ze swoimi blaskami, jak również cieniami. Otwarte SERCE powoduje, że nie ma już ukrywania siebie, swoich mrocznych doświadczeń, emocji, myśli oraz przybierania różnych masek. Otwarcie SERCA na inne istoty przejawia się w bezwarunkowej akceptacji siebie oraz pokazaniu światu całego siebie.

Przeszkody na drodze do otwarcia SERCA

Nasze ego stanowi największą przeszkodę do otwarcia SERCA. Chęć pokazania się lepszym, rywalizacja, czy chociażby lęk przed brakiem akceptacji, jakże często targające nami, to wszystko wyrasta z naszego ego,  karmionego niezliczoną ilością osądów (programów) z poziomu umysłu. Programy zasilające nasze ego, blokują otwarcie serca i przedkładają umysł nad czucie. Często podpowiadają „bo przecież wiesz i rozumiesz lepiej, aniżeli czujesz”.  Podczas gdy pełne zrozumienie może płynąc tylko poprzez otwarcie SERCA, poprzez synchronizację ośrodków czucia i umysłu.

Jak radzić sobie z przeszkodami do otwarcia SERCA?

Każdy z nas jest obdarzony większym bądź mniejszym ego, które blokuje otwarcie SERCA. Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie i każdy powinien szukać własnej drogi. Niemniej jednak w tej drodze do otwarcia SERCA można zaproponować dwa rozwiązania:

 ~ dla istot posiadających dobry kontakt ze swoją Jaźnią (ze Sobą), po zidentyfikowaniu programu który blokuje, czy też najogólniej przejawów działania danego programu, należy poprosić swoją Jaźń o usunięcie tego programu i wszystkich zasilających go przyczyn.

 ~ dla wszystkich istot, można najzwyczajniej intuicyjnie postrzegać z poziomu SERCA siebie oraz inne istoty. Niezwykła siła płynąca z serca potrafi skruszyć nawet najsilniejsze ego i daje uwolnienie, radość i chęć do życia.

Nowy Świat oparty na SERCU

Jak zatem ten Nowy Świat ma wyglądać, skoro tych nowych zapowiadanych światów było tak wiele, a pokłosie tego możemy obecnie obserwować w czymś co potocznie nazywamy matrixem? Te różne światy upadały, bowiem pojawiały się jednostki, które z poziomu ego uważały, że wiedzą lepiej, mają patent na zrozumienie i prawdę. Z tych różnych światów możemy wyciągnąć wnioski i obecnie udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jak połączyć indywidualność jednostki z funkcjonowaniem w zbiorowości (niezależnie od tego na jakim poziomie fraktalnym)? Otóż recepta jest bardzo prosta, należy tylko i aż otworzyć SERCE. Otwarte SERCE jest najlepszym fundamentem dającym trwałość grup czy większych struktur społecznych, daje bowiem  bezpośredni kontakt z Jaźnią i przewodnictwem Ducha. Wynika z tego, że istoty stanowiące o danej grupie, otwarte na przewodnictwo Ducha i aktualizujące się z Jego wolą (a dokładnej z przestrzenią, która jest projekcją potencjałów odpowiadających woli Ducha), będą przejawiały te same pragnienia, często te same myśli i będą wykorzystywały swój indywidualny potencjał (talenty, pasje) aby przejawić w świecie materialnym potencjał zgodny z przewodnictwem Ducha. Zatem jedynie otwarte SERCE daje gwarancję trwałości NOWEGO ŚWIATA i przejawienia idei wolnego człowieka.

Najpiękniejsze jest to, że ten Nowy Świat zaczynamy budować od siebie, bowiem to my jesteśmy SERCEM i kamieniem węgielnym Nowego Świata. Praca zaczyna się od środka, od nas samych. Otwierając swoje SERCE, zmieniamy siebie i otoczenie oraz dajemy najlepszy możliwy przykład innym na życie. To my stajemy się żywym przykładem, który nie musi się bronić, bo nie ma już przed czym. Głoszone na zewnątrz prawdy, chociażby najpiękniejsze, które nie są przejawione w nas samych oraz tworzenie na ziemi nowych hierarchii (chociażby świadomości) i podziałów, nie jest i nigdy nie będzie SERCEM Nowego Świata. Nawet jeżeli, ktoś próbowałby manipulować, to dla istot o otwartym SERCU, będzie widoczna niezgodność odbioru werbalnego i niewerbalnego takiej istoty lub istot.

Otwarte SERCE daje równość dla wszystkich istot i nie potrzebuje przywódców. Oparcie na SERCU powoduje, że podczas występowania na zewnątrz (innych grup, społeczeństw) już nie ma znaczenia czy to ja, czy ktoś inny, będzie nas reprezentował. Wszyscy bowiem jesteśmy liderami i przewodnikami jednocześnie, przejawiającymi te same wartości i cele Nowego Świata.

Dzieci Nowego Świata połączmy się z naszym SERCEM, aby fizycznie zamanifestować potencjał Nowego Świata !!!

.

To my jesteśmy SERCEM Nowego Świata !!!

To my jesteśmy SERCEM Matki Ziemi !!!

.

Tomasz Nastarowicz

 

 

 

.

Możliwość komentowania jest wyłączona.